Sprawdzian klas VI - 1 kwietnia 2015r.

Sprawdzian klas VI jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych rzedmiotów...


czytaj dalej...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner