Od 27 maja 2004r. nasza szkoła ma swojego patrona. Jest nim kardynał Stefan Wyszyński, który jest przykładem głębokiej wiary i miłości do bliźniego i Ojczyzny. Był i jest drogowskazem moralnym dla współczesnego człowieka.

 

DEKALOG STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

 • Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl o nikim źle. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

 • Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

 • Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie śpiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.

 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni jak ty korzystasz z pracy drugich.

 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner