Szkolne Koło Caritas –

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu

 

Nasze Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Czudcu istnieje już od 17 lat. Patronem Koła jest Święty Brat Albert Chmielowski. Zasadniczym celem naszej działalności było i jest organizowanie różnych form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie naszej szkoły i parafii, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w diecezjalnych i ogólnopolskich działaniach Caritas. W obecnym roku szkolnym do Koła należy 7 członków – uczennic klasy Vc. Na początku każdego roku szkolnego planujemy naszą działalność w sposób formacyjny i roboczy. Ten roboczy sposób to wszelkie akcje charytatywne odbywające się na terenie szkoły i parafii, to kartki świąteczne bożonarodzeniowe, walentynkowe, wielkanocne czy ozdoby świąteczne wykonane przez naszych członków sprzedawane na kiermaszach szkolnych i parafialnych. Za pozyskane pieniążki dofinansowujemy wycieczki naszym uczniom, a w okresie świątecznym przygotowujemy paczki żywieniowe dla uboższych rodzin naszych uczniów. Strona duchowa naszej działalności to spotkania formacyjne odbywające w szkole, wspólna modlitwa, poprowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu czy modlitwy różańcowej w Kościele Parafialnym czy też na antenie rzeszowskiej rozgłośni Katolickiego Radia Via. Uczestniczymy także we wszelkich diecezjalnych zjazdach Szkolnych Kół Caritas, które odbywają się dwa razy do roku w Rzeszowie.

Każde nasze działania wspierają zawsze Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Rodzice. Bez ich pomocy i wsparcia nie udało by się nam tak wiele zrealizować. Wszelkie działania przynoszą nam wiele radości, wnoszą wiele dobra i pokoju serca w życie nasze i naszej szkoły.

 

Opiekun z ramienia szkoły – mgr Anna Szlęzak

Opiekun z ramienia kościoła – ks. Radosław Banaś

8 czerwca 2017 roku - Szkolne Koło Caritas w rzeszowskiej rozgłośni Radia Via.

 


23 listopada 2018 roku - Kiermasz świąteczny przeprowadzony w trakcie zebrania wywiadowczego przez Szkolne Koło Caritas z przeznaczeniem na cele charytatywne.

 
 
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner