Programy, projekty, akcje edukacyjne

 - realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

 - realizowane w roku szkolnym 2016/2017:

 - realizowane w roku szkolnym 2014/2015:

 • "Szkoła promująca zdrowie."
 • "Owoce w szkole."
 • "Szklanka mleka."
 • "Zielona Szkoła" w Kołobrzegu dla uczniów klas VI.
 • "Zielona Szkoła" w Myczkowcach dla uczniów klas V, sprawozdanie.
 • "Szkoła współpracy"  sprawozdanie

 

 - zrealizowane w roku szkolnym 2013/2014:

 • "Szkoła promująca zdrowie." załącznik I, załącznik II
 • "Owoce w szkole."
 • "Szklanka mleka."
 • "Zielona Szkoła" w Kołobrzegu dla uczniów klas VI.
 • "Zielona Szkoła" w Myczkowcach dla uczniów klas V.
 • "Pięć porcji warzyw i owoców lub soku."
 • "Drugi elementarz, czyli program 7 kroków."
 • "Dziękuję NIE."
 • "Nasze spotkania."
 • "Spójrz inaczej."
 • "Trzy koła."
 • "Saper, czyli jak rozładować agresję."
 • "Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III."
 • Projekt "Wzrastanie poprzez działanie" dla klas 4-6.
 • Projekt realizowany w ramach "Priorytetu IX" -"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kliknij -->

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner