Szkolne Muzeum Historyczne

 

Pracownia historyczna ma charakter muzeum szkolnego.
Muzeum szkolne działa już od 1995 roku. Eksponaty znajdujące się w nim pochodzą od uczniów i z prywatnych zbiorów mieszkańców Czudca. Znajdujące się w pracowni eksponaty sprawiają, że uczniowie czują historię i bardzo dobrze pracują w tej pracowni. Obecnie znajdują się tu eksponaty z dziedziny kultury materialnej, archiwalia, stare fotografie, numizmatyka, zbiór pamiątek religijnych, książki, czasopisma i inne. Wszystkie są skatalogowane. Informacje w katalogu dotyczą opisu eksponatu: do czego był używany, kto go podarował do muzeum oraz zdjęcie eksponatu. Ze zbiorami muzeum zapoznają się goście zwiedzający szkołę i zainteresowani mieszkańcy Czudca. Wykorzystując zbiory muzeum szkolnego uczniowie przygotowują różne wystawy. Są one też wypożyczane do Ośrodka Kultury w Czudcu do przygotowywanych tam wystaw. Przykładem tego mogą być nasze makatki pożyczone na wystawę pod tytułem „Makaty ze starej chaty”. Eksponaty wykorzystywane są też jako rekwizyty do przedstawień szkolnych oraz na zajęciach edukacyjnych historii.

  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner